ModeLinksUIDGIDSizeModifiedName
-rw-rw-r--128210410Thu, 26 Mar 2020 20:40:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-8426
-rw-rw-r--128110410Sun, 24 Nov 2019 15:28:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-28543
-rw-rw-r--128110410Sun, 24 Nov 2019 16:44:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-31804
drwxrwxr-x128210457Mon, 27 Jul 2020 16:10:57 GMTnagios-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x128210457Tue, 10 Mar 2020 10:11:59 GMTnagios-argo-mon-test.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x128210472Mon, 16 Sep 2019 14:37:27 GMTnagios-argo-mon.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x128110491Mon, 16 Sep 2019 14:58:41 GMTnagios-argo-mon2.egi.eu
-rw-rw-r--128110420Tue, 01 Oct 2019 11:33:22 GMTtestfile-put-1569929598-ba5f55d58ac1.txt
-rw-rw-r--128210420Tue, 15 Oct 2019 16:29:22 GMTtestfile-put-1571156960-2dff33fed985.txt
-rw-rw-r--128210420Mon, 13 Jan 2020 11:06:20 GMTtestfile-put-1578913261-40facfc5e805.txt
-rw-rw-r--128210420Thu, 26 Mar 2020 04:25:23 GMTtestfile-put-1585196707-122c40de656d.txt
-rw-rw-r--128110420Mon, 13 Apr 2020 23:31:19 GMTtestfile-put-1586820675-bee57393e4d5.txt
-rw-rw-r--128110420Wed, 15 Apr 2020 15:31:38 GMTtestfile-put-1586964694-83a140dc07ac.txt
-rw-rw-r--128210420Mon, 08 Jun 2020 00:23:15 GMTtestfile-put-1591575756-bd19e96bfae6.txt
-rw-rw-r--128110420Thu, 11 Jun 2020 01:31:20 GMTtestfile-put-1591839076-6a1e0fa0f541.txt
-rw-rw-r--128110420Thu, 18 Jun 2020 03:31:03 GMTtestfile-put-1592451059-1dd43ddc9049.txt
-rw-rw-r--128210420Mon, 22 Jun 2020 04:23:49 GMTtestfile-put-1592799775-c4209a840dc0.txt
-rw-rw-r--128210420Wed, 15 Jul 2020 22:29:37 GMTtestfile-put-1594852173-84d938a9f6d7.txt
-rw-rw-r--128210420Sat, 01 Aug 2020 14:21:41 GMTtestfile-put-1596291699-9cf01035430f.txt
-rw-rw-r--128210420Sat, 22 Aug 2020 00:29:09 GMTtestfile-put-1598056147-e6a28ce686bc.txt