ModeLinksUIDGIDSizeModifiedName
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 12:23:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-10302
-rw-rw-r--128210410Tue, 01 Jun 2021 04:09:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-1156
-rw-rw-r--128210410Wed, 04 Nov 2020 04:44:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-13521
-rw-rw-r--128210410Tue, 03 Nov 2020 14:53:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-14854
-rw-rw-r--128210410Sun, 30 May 2021 17:37:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-15114
-rw-rw-r--128210410Sun, 30 May 2021 09:37:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-1587
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 08:23:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-16580
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 17:23:46 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-18257
-rw-rw-r--128210410Sun, 30 May 2021 13:37:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-22506
-rw-rw-r--128210410Wed, 04 Nov 2020 02:39:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-23551
-rw-rw-r--128210410Wed, 04 Nov 2020 07:24:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-23627
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 05:53:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-24575
-rw-rw-r--128210410Tue, 01 Jun 2021 03:24:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-24648
-rw-rw-r--128210410Tue, 03 Nov 2020 19:18:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-25350
-rw-rw-r--128210410Sun, 30 May 2021 11:07:29 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-26027
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 20:08:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-26559
-rw-rw-r--128210410Tue, 01 Jun 2021 01:54:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-2695
-rw-rw-r--128210410Tue, 01 Jun 2021 09:24:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-29208
-rw-rw-r--128210410Sun, 30 May 2021 19:37:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-29422
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 03:08:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-31141
-rw-rw-r--128210410Wed, 27 Jan 2021 10:04:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-31411
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 10:53:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-32034
-rw-rw-r--128210410Sun, 30 May 2021 17:07:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-3400
-rw-rw-r--128210410Wed, 04 Nov 2020 01:18:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-3518
-rw-rw-r--128210410Sun, 30 May 2021 21:07:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-371
-rw-rw-r--128210410Wed, 04 Nov 2020 01:58:59 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-4483
-rw-rw-r--128210410Tue, 03 Nov 2020 15:43:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-7080
-rw-rw-r--128210410Wed, 04 Nov 2020 06:20:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-12921
-rw-rw-r--128210410Wed, 04 Nov 2020 02:51:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-2289
-rw-rw-r--128210410Tue, 03 Nov 2020 17:45:37 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-22926
-rw-rw-r--128210410Fri, 23 Oct 2020 12:43:54 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-22956
-rw-rw-r--128210410Tue, 03 Nov 2020 18:10:38 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-24295
-rw-rw-r--128210410Wed, 04 Nov 2020 03:16:57 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-24921
-rw-rw-r--128210410Tue, 03 Nov 2020 19:50:42 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-29754
-rw-rw-r--128210410Tue, 03 Nov 2020 21:20:47 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-7830
-rw-rw-r--128210410Thu, 26 Mar 2020 20:40:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon-test.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-8426
-rw-rw-r--128210410Tue, 01 Jun 2021 09:25:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-12163
-rw-rw-r--128210410Sun, 30 May 2021 08:55:55 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-12448
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 19:23:40 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-12752
-rw-rw-r--128210410Mon, 07 Dec 2020 02:54:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-12896
-rw-rw-r--128210410Tue, 03 Nov 2020 21:27:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-14368
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 10:42:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-17271
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 18:23:31 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-17628
-rw-rw-r--128210410Sun, 30 May 2021 16:11:24 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-19061
-rw-rw-r--128210410Tue, 03 Nov 2020 16:42:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-20657
-rw-rw-r--128210410Sun, 30 May 2021 12:11:06 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-21193
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 08:12:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-21371
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 15:08:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-22024
-rw-rw-r--128210410Tue, 03 Nov 2020 13:52:12 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-25141
-rw-rw-r--128210410Tue, 01 Jun 2021 01:08:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-26593
-rw-rw-r--128210410Sun, 30 May 2021 15:41:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-27188
-rw-rw-r--128210410Tue, 03 Nov 2020 16:17:15 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-27866
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 07:42:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-29089
-rw-rw-r--128210410Tue, 01 Jun 2021 02:38:56 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-29273
-rw-rw-r--128210410Sun, 30 May 2021 11:56:03 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-30369
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 07:27:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-31667
-rw-rw-r--128210410Tue, 01 Jun 2021 05:54:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-31684
-rw-rw-r--128210410Wed, 04 Nov 2020 07:40:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-3255
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 16:08:19 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-3468
-rw-rw-r--128210410Tue, 01 Jun 2021 04:54:11 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-3673
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 18:38:34 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-6708
-rw-rw-r--128210410Tue, 01 Jun 2021 06:24:25 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-7032
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 08:27:13 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-7332
-rw-rw-r--128210410Wed, 04 Nov 2020 05:24:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-812
-rw-rw-r--128210410Tue, 01 Jun 2021 00:53:48 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-8472
-rw-rw-r--128210410Mon, 31 May 2021 03:11:51 GMTGridFTP-Probe-argo-mon.egi.cro-ngi.hr-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-8752
-rw-rw-r--128110410Tue, 03 Nov 2020 21:01:07 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-10143
-rw-rw-r--128110410Tue, 03 Nov 2020 22:06:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-10482
-rw-rw-r--128110410Tue, 03 Nov 2020 21:26:08 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-10815
-rw-rw-r--128110410Tue, 03 Nov 2020 16:43:32 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-12107
-rw-rw-r--128110410Mon, 31 May 2021 20:34:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-12295
-rw-rw-r--128110410Wed, 04 Nov 2020 04:21:23 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-12763
-rw-rw-r--128110410Mon, 31 May 2021 22:34:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-13438
-rw-rw-r--128110410Mon, 31 May 2021 04:03:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-1554
-rw-rw-r--128110410Sun, 30 May 2021 20:47:28 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-16780
-rw-rw-r--128110410Mon, 31 May 2021 15:48:53 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-17419
-rw-rw-r--128110410Mon, 31 May 2021 21:34:14 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-18545
-rw-rw-r--128110410Sun, 30 May 2021 19:47:16 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-2366
-rw-rw-r--128110410Tue, 01 Jun 2021 05:19:30 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-24071
-rw-rw-r--128110410Mon, 31 May 2021 03:33:02 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-24108
-rw-rw-r--128110410Sun, 30 May 2021 10:01:50 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-24659
-rw-rw-r--128110410Mon, 31 May 2021 07:03:22 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-25455
-rw-rw-r--128110410Mon, 31 May 2021 19:04:05 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-26397
-rw-rw-r--128110410Sun, 24 Nov 2019 15:28:52 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-28543
-rw-rw-r--128110410Mon, 31 May 2021 11:33:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-29771
-rw-rw-r--128110410Tue, 01 Jun 2021 02:49:20 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-30372
-rw-rw-r--128110410Mon, 31 May 2021 19:34:10 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-30886
-rw-rw-r--128110410Sun, 24 Nov 2019 16:44:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-31804
-rw-rw-r--128110410Mon, 31 May 2021 18:49:01 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-4533
-rw-rw-r--128110410Tue, 03 Nov 2020 22:56:17 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-4682
-rw-rw-r--128110410Tue, 03 Nov 2020 10:04:35 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-8236
-rw-rw-r--12811040Tue, 03 Nov 2020 13:37:39 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-8487
-rw-rw-r--128110410Wed, 04 Nov 2020 07:41:36 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-8763
-rw-rw-r--128110410Mon, 31 May 2021 07:18:26 GMTGridFTP-Probe-argo-mon2.egi.eu-dpm1.egee.cesnet.cz-2811-9805
drwxrwxr-x1282104123Mon, 27 Jul 2020 16:10:57 GMTnagios-argo-mon-devel.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x128210457Tue, 02 Feb 2021 17:36:50 GMTnagios-argo-mon-old.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x128210457Tue, 10 Mar 2020 10:11:59 GMTnagios-argo-mon-test.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1282104154Mon, 16 Sep 2019 14:37:27 GMTnagios-argo-mon.egi.cro-ngi.hr
drwxrwxr-x1281104228Mon, 16 Sep 2019 14:58:41 GMTnagios-argo-mon2.egi.eu
-rw-rw-r--128110420Tue, 01 Oct 2019 11:33:22 GMTtestfile-put-1569929598-ba5f55d58ac1.txt
-rw-rw-r--128210420Tue, 15 Oct 2019 16:29:22 GMTtestfile-put-1571156960-2dff33fed985.txt
-rw-rw-r--128210420Mon, 13 Jan 2020 11:06:20 GMTtestfile-put-1578913261-40facfc5e805.txt
-rw-rw-r--128210420Thu, 26 Mar 2020 04:25:23 GMTtestfile-put-1585196707-122c40de656d.txt
-rw-rw-r--128110420Mon, 13 Apr 2020 23:31:19 GMTtestfile-put-1586820675-bee57393e4d5.txt
-rw-rw-r--128110420Wed, 15 Apr 2020 15:31:38 GMTtestfile-put-1586964694-83a140dc07ac.txt
-rw-rw-r--128210420Mon, 08 Jun 2020 00:23:15 GMTtestfile-put-1591575756-bd19e96bfae6.txt
-rw-rw-r--128110420Thu, 11 Jun 2020 01:31:20 GMTtestfile-put-1591839076-6a1e0fa0f541.txt
-rw-rw-r--128110420Thu, 18 Jun 2020 03:31:03 GMTtestfile-put-1592451059-1dd43ddc9049.txt
-rw-rw-r--128210420Mon, 22 Jun 2020 04:23:49 GMTtestfile-put-1592799775-c4209a840dc0.txt
-rw-rw-r--128210420Wed, 15 Jul 2020 22:29:37 GMTtestfile-put-1594852173-84d938a9f6d7.txt
-rw-rw-r--128210420Sat, 01 Aug 2020 14:21:41 GMTtestfile-put-1596291699-9cf01035430f.txt
-rw-rw-r--128210420Sat, 22 Aug 2020 00:29:09 GMTtestfile-put-1598056147-e6a28ce686bc.txt
-rw-rw-r--128210420Mon, 05 Oct 2020 09:03:34 GMTtestfile-put-1601888612-46e42a0d9e0c.txt
-rw-rw-r--128210420Wed, 11 Nov 2020 15:53:52 GMTtestfile-put-1605109713-986854587181.txt
-rw-rw-r--128110420Wed, 11 Nov 2020 22:10:58 GMTtestfile-put-1605132449-502fac31ccdf.txt
-rw-rw-r--128210420Wed, 11 Nov 2020 23:50:55 GMTtestfile-put-1605138365-88e7fb7a8c8b.txt
-rw-rw-r--128210420Thu, 12 Nov 2020 00:26:22 GMTtestfile-put-1605140639-4fabe663f911.txt
-rw-rw-r--128210420Thu, 12 Nov 2020 06:40:57 GMTtestfile-put-1605162932-28fd9c7c25c1.txt